Testy penetracyjne sieci

Cel audytu bezpieczeństwa

– niezależne określenie stanu bezpieczeństwa sieci LAN

– wykrycie naruszeń bezpieczeństwa sieci LAN

– wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci LAN

– pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa administratorów odpowiedzialnych za LAN

– umożliwienie trwałej i efektywnej ochrony sieci lokalnej

– trwałe zwiększenie bezpieczeństwa IT w firmie

Przykładowy zakres audytu bezpieczeństwa

– analiza topologi sieci

– podział sieci LAN

– określenie usług działających w sieci LAN

– poszukiwanie podatności sieci

– dostęp do internetu z sieci LAN